Besøk fra 1. klasse

  • 0 comments

Vi i skolegruppa gleder oss til tirsdag 11. oktober, for da har vi invitert førsteklassingene som gikk her i fjor. Velkommen!

Share Social