Om oss

Smiehavna Gårdsbarnehage AS

Det å få tilbringe barneåra sine i et aktivt gårdsmiljø gir minner for livet. Det er stadig færre som får denne muligheten, og gårdene preges mer og mer av krav til effektivitet og spesialisering. Ved å drive en gårdsbarnehage ønsker vi å tilby en del barn nettopp disse gode, livsnære opplevelsene som natur og landbruk kan gi.

Barnehagen har sin base i gårdens bryggerhus. Det drives ikke «volumbasert» husdyrproduksjon på gården i dag, men vi har geiter, høner, kaniner, katter og ponnien Astrix. I tillegg har vi kornproduksjon og skog. Kanskje kan flere dyreslag komme etter hvert.

I tillegg til husdyrstellet, som barna selvfølgelig tar del i, bruker vi de flotte omgivelsene vi har. Her er det rom for hyttebygging, flåte i elva, stell av fuglekasser, skogsturer, stell i kjøkkenhagen, bading og alle de lekemulighetene som de forskjellige årstidene gir anledning til.

Drivkraften bak å satse på barnehagedrift er først og fremst et ønske  om å tilby barn gode, trygge opplevelser i nærkontakt med dyr og natur. Vi tror at de nettopp innenfor denne rammen vil ha store muligheter til å høste både verdier, kunnskaper og ferdigheter som de vil ha nytte av senere i livet.

I tillegg handler dette selvfølgelig om arbeidsplasser og økonomi. Tradisjonelt landbruk gir ikke lenger det inntektsgrunnlaget som trengs, og mange tar seg derfor arbeid utenfor gården. Vårt forsøk på å øke gårdens inntjeningsevne er altså å tilby barnehageplasser.

Vi er klar over at landlige omgivelser og tilrettelagte bygninger ikke nødvendigvis  betyr at barn har det godt. Det er viktig for oss å skape et miljø preget av trygghet for både barn, foreldre og ansatte. Der mennesker føler seg trygge, utvikles det kreativitet, initiativ og gode relasjoner.

Øvre Bjørndal ligger på vestsiden av Skorgeelva, mellom Kodal kirke og Vonheim. Velkommen til oss!

Hilsen Per Ivar Bjørndal og Inger Grete Rotli