Andreas Barth fra musikkforestillingene i Smiehavna