Besøksdag på Kodal skole

  • 0 comments

Skolestarterne gru-gleder seg til skolestart! Vi besøker skolen 15. mai, de som vil kjøre og være med selv gjør selvsagt det. Etter kl 12 leker vi med skolestarterne i Kodal barnehage til ca kl 14.30. Ps, bildet er tatt ved Skjeggerød i Kodal.

Share Social