Økt makspris for barnehageplass

  • 0 comments

Stortinget har vedtatt å øke maksprisen for foreldrebetaling gjeldende fra 1. januar 2019 og en ny økning 1. august 2019. Følgende maksimalsatser gjelder fra nyttår:

  • 2.990 kroner per måned for et heltidstilbud fra 1. januar 2019.
  • 3.040 kroner per måned for et heltidstilbud fra 1. august 2019.

I tillegg kommer betaling for mat.

Share Social