Foreldremøte 4. april kl 18-20.30

  • 0 comments

Velkommen til foreldremøte torsdag 4. april!

 TEMA: Å velge det varme blikket, midt i hverdagen vår

Flere foreldre forteller om usikkerhet rundt oppdragelsen av barna. Rådene er mange, men de spriker. Tålmodig og grei ser ut til å virke like dårlig som streng og autoritær. Kveldens foredragsholder Liv Berit Heimstad Tønnessen har funnet nøkler som styrker foreldre, får skuldrene ned og som åpner opp mellom foreldre og barn. Liv Berit er forfatter, inspirator og medvandrer og bor i Stavanger. Hun har arbeidet med kurs og veiledning av foreldre siden 1993. Temakvelden er også ment som påfyll til personalet i barnehagen.

Foreldreboka «Å velge det varme BLIKKET. Inspirasjon, mot og håp til dagens foreldre» ble utgitt i 2016 og er nå trykket i 5. opplag. Her er link til bokas introkapittel: https://issuu.com/kommuneforlaget/docs/issu____velge?e=15957595%2F38388051

Det blir mulig å kjøpe boka etter møtet. Les mer om Liv Berits arbeid her:  www.livberit.no

 Der dere er to om oppdragelsen, kom gjerne begge!

Share Social