Nasjonal aksjon mot hodelus

  • 0 comments

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige
aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10 og 35. Vår barnehage skal delta i uke 10, helgen
9. og 10. mars. Vi håper alle barn i vår barnehage støtter opp om aksjonen!

Share Social