Barnehagedagen 2019: Jeg lurer på…

  • 0 comments

Tema i år er hvordan barnehageansatte kan ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet. Vi presenterer pågående og ferdigstilte prosjekter, små og store, i garderobene noen dager framover. Her vises fjøsarbeid, forskjellige vinklinger på å bygge vennskap og se det positive ved hverandre, prosjekt slottsbygging med pappesker, store papirkropper med kroppsdeler av garn og plast, lange og korte perlekjeder, nysgjerrige barn på tur og glimt fra hverdagens små og store oppdagelser. Vi lurer på… veldig mye, og personalet knytter temaene opp mot fagområdene i rammeplanen for barnehagen. Dette halvåret har vi kropp, bevegelse, mat og helse som hovedområde.

Share Social