TIBIR – gode råd til foreldre som ønsker det

  • 0 comments

Mange foreldre opplever at de strever med å få barna til å samarbeide og følge beskjeder fra de voksne. Noen barn krever mer av sine foreldre enn andre. De kan være mer urolige, ikke gjøre som de får beskjed om, bli oftere sinte, de kan snakke stygt eller slå. Slik oppførsel hos barnet setter foreldrene på prøve. Hverdagen kan bli strevsom og det kan bli vanskelig å ha det hyggelig som familie.

Bekymringer knyttet til barna kan være små eller store, og det kan være godt å ha noen å rådføre seg med. TIBIR er et lavterskeltilbud for familier med barn i alderen 3-12 år.

Smiehavna har mål om å kunne gi nyttige råd til familier som ønsker påfyll i ”foreldreverktøykassa”, og Birgitte har opplæring i TIBIR-programmet. Dersom foreldre i Smiehavna ønsker dette tilbudet må de gjerne ta kontakt med oss i barnehagen, eller helsestasjonen kan videreformidle ønsket. Hovedtemaene vi tar opp er gode beskjeder, samarbeid, ros, oppmuntring og grensesetting.

Helsesøster Marthe i Andebu har et oppstartsmøte for å sortere foreldrenes ønsker og behov. Deretter møtes vi ukentlig i barnehagen en times tid i en periode på 4-5 uker, gjerne mandag eller torsdag innenfor barnehagens åpningstid. Systemet fungerer best om foreldre som bor sammen får til å møte begge to.

Share Social