Sommerfest 18.6 kl 16-18.30

  • 0 comments

Program:

  • Kl 16: Ungene har underholdning foran Hakkebakkeskog-veggen bakom lekehuset. Marihønene venter inne til dette starter, og vi ber om at foreldre ved denne avdelingen går direkte til området ved lekestativet, uten å komme innom ungene. Ellers kan det bli vanskelig å ville stille opp med de andre barna ute…! Etter underholdningen er alle barna foreldrenes ansvar, slik at personalet kan delta i serveringen.
  • Måltid. Vi legger til rette for at hver familie kan tilberede sin egen grillmat. Varme griller står tilgjengelig for voksne på området til Marihøna, slik at barn ikke skader seg.
  • Hver og en tar med det de vil spise selv, grillmat eller annet. Ta også med dekketøy og campingmøbler!
  • Vi serverer vann med sitron, kaffe og kaker som foreldre har bakt.
  • Til slutt har styreren ordet for å markere avslutningen for skolestartere og ansatte.
  • Velkommen til hele familien!

Share Social