FORELDREMØTE 24. MARS KL. 18.30 – 20

  • 0 comments

Til vårens foreldremøte har vi invitert Stine Sofies Stiftelse for å løfte fram temaet vold og overgrep mot barn. 

Kl. 13: Skolegruppa får informasjon om temaet, tilpasset barn.  
Kl. 18.30 – 20: Foreldremøte med informasjon til foreldre/ foresatte og ansatte.

Share Social