Aksjon mot hodelus

  • 0 comments

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus. Disse arrangeres årlig i uke 10 og 35. Vår barnehage skal delta helgen 7. og 8. mars. Vi oppfordrer alle familiene til å støtte opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan forebygge luseplage hos oss!

Ill.: Cappelendamm.no

Share Social