Koronavirus

  • 0 comments

Smiehavna følger med på råd både fra Folkehelseinstituttet og vår bransjeorganisasjon Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Smittevernmyndighetene i Sandefjord kommune kan også komme med informasjon og råd.

Smiehavna ønsker å skjerpe smittevernet fra og med mandag 9. mars. Tiltakene tar utgangspunkt i en utvidet smittevernrutine fra PBL, er veldig enkle, men vi tenker at de kan ha verdi og være med på å trygge situasjonen for oss alle. Tiltakene vil vare så lenge pandemien pågår. Det er selvfølgelig også viktig at det er en åpen kommunikasjon med foreldre og foresatte, slik at vi kan justere tiltakene etter behovet til enhver tid.

Her ser du listen over de tiltakene som innføres fra mandag 9. mars:

1. Alle barn og ansatte vasker hendene grundig når de ankommer barnehagen. Vask gjerne hendene også når du kommer hjem.

2. Barnehagen reduserer tilgangen på leker, slik at vask av leker blir enklere.

3. Barnehagen legger vekk kostymer og tekstilleker.

4. Barnehagen øker fokus på smittevern: Økt håndvask, skjerpet hygiene rundt hosting, nysing, rennende nese, rennende øyne osv. Grundig vask med såpe og vann er best.

5. Renholdspersonalet rengjør alle dørhåndtak, armaturer og do-knapper daglig.

Dersom situasjonen skulle bli mer alvorlig har vi tenkt følgende, med utgangspunkt i FHI publikasjon fra 5. mars: Ved symptomer eller utbrudd:

1. Dersom man kan ha vært smitteutsatt: Følg med på mulige symptomer i 14 dager. Hvis man får symptomer må man holde seg hjemme og kontakte lege. De involverte barna holdes da hjemme fra barnehagen.

2. Ved sykdomsutbrudd hos ansatte, barn eller hos personer disse omgås daglig, tar vi forbehold om å stenge barnehagen.

Smiehavna, 06.03.2020, styrer Per Ivar

Share Social