Skolegruppa sender en takk til Ilene våtmarkssenter!

  • 0 comments

Vi fikk et lærerikt og morsomt opplegg rundt flaggermus og naturen i naturreservatet! Smittevern godt ivaretatt. August 2020.

Share Social