Foreldremøte 3. mars kl 18.30-20

  • 0 comments

TEMA: Vold og overgrep mot barn. Foredraget, med Harald Dean fra Stine Sofies Stiftelse, tar opp hvordan man som foreldre kan snakke med barn i barnehagealder om vold og seksuelle overgrep, både i et forebyggende og avdekkende perspektiv.

STED: Vi har lånt aulaen på Kodal skole for å forebygge koronasmitte.

Share Social