Stilling som styrer / daglig leder i Smiehavna Gårdsbarnehage As er ledig fra 01.08.2022.