Trygg i vann for skolegruppa!

  • 0 comments

Vi skal møte i svømmehallen onsdager kl. 12:15, fra og med uke 47. Siste gang før jul blir uke 50. Så blir det 6 ganger til etter jul. (Lotte minigris må bli hjemme!)

Share Social