Informasjon om redusert betaling

  • 0 comments

Foresatte med samlet skattbar inntekt lavere enn 550 000 kr. brutto pr. år, kan søke om redusert betaling i barnehage. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår – innen 1. juni! Se mer i Kidplan.

Share Social