Foreldremøte tir 5. mars kl 18-20!

  • 0 comments

Foresatte og ansatte samles til temamøte om Trygt og godt barnehagemiljø. Vi får besøk av FUB, Foreldreutvalget for barnehager. Hold av kvelden!

Share Social