Barnehageopptak: Søknadsfrist 1. mars

  • 0 comments

Dersom man ønsker barnehageplass for et nytt barn fra august, må man søke innen fristen 1. mars. Se mer hos Sandefjord kommune. Barn som allerede går i barnehagen, har automatisk plass fram til skolestart.

Share Social