Velkommen til foreldremøte tir 5. mars kl 18-20!

  • 0 comments

Vi oppfordrer alle til å sette av et par timer til møte om et viktig tema:
Et inkluderende barnehagemiljø – hvordan kan barnehage og hjem samarbeide?

Vi har invitert Foreldreutvalget for barnehager, FUB, til å lede temamøtet. FUB er et nasjonalt, uavhengig organ for foreldre med barn i barnehage. Fra FUB kommer seniorrådgiver Marianne Fehn.

Share Social