Barnehagedagen 12. mars, kaffe ute fra kl 15!

  • 0 comments

Slagordet for 2024 er «Stedet mitt». Kulturarv er tema. Formålet med dagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Vi samles ute på Humla til kaffe og en prat med folk fra nærmiljøet, stedet vårt!

Share Social